Blog

Hvordan ta gode beslutninger som gruppe?

Når vi ferdes i skredterreng skal vi beherske mange ting. Vi skal kunne utføre kameratredning, gjenkjenne skredterreng, analysere og tolke snøen og følge med på beslutningsprosessene i gruppa.

Mens det finnes godt utprøvde og etablerte metoder for hvordan kameratredning skal gjøres, fantastiske verktøy får å finne ut om vi er i terreng hvor vi enten kan løse ut et snøskred eller få det i hodet, blir det fort vanskeligere når vi skal si noe om at snøen er stabil og om vi blir påvirket av egen motivasjon eller gruppeprosesser som setter oss i fare for å ta dårlige beslutninger.

I Norge er det den systematiske snødekkeundersøkelsen (SSU) som er den anbefalte arbeidsmetoden for å undersøke snødekket og systematisere vurderingen av snøens stabilitet.

Men hvordan tar du egentlig gode beslutninger i gruppa? Og finnes det verktøy for å følge med på om du blir påvirket av egen motivasjon eller “usynlige” gruppeprosesser til å ta farlige beslutninger?

Her kan varsom sitt skredkort være til hjelp, men det inneholder mye info og kan være tungvindt å bruke på tur. Et godt alternativ som fokuserer kun på gruppeprosesser er verktøyet til den sveitsiske skredvarsleren og forskeren Benjamin Zweifel. Verktøyet heter S O C I A L og skal hjelpe deg med å identifisere prosesser som påvirker beslutningene i gruppa.

Jeg har oversatt verktøyet til norsk. Du kan laste ned verktøyet, printe det ut, laminere det og ta det med på tur. Eller lag deg et visittkort med S O C I A L trykt på baksiden.

S O C I A L: Et gruppeprosess-verktøy utviklet av Benjamin Zweifel. Oversatt av Tim Dassler

Selv om S O C I A L bygger på mye skred-, sosiologisk og psykologisk forskning er ikke det en helgardering mot å ta dårlige beslutninger. Men det er en fin liten sjekkliste som kan brukes både når dere planlegger turen, og når turen gjennomføres. Husk at det vil kreve litt øvelse å innarbeide en god praksis og å bli vant med å gå gjennom sjekkpunktene kontinuerlig. Du kan f.eks. bruke småpausene til dette. En god tilnærming kan være å sjekke S O C I A L samtidig som du sjekker snøen:

Jo mer krevende forhold og terreng, jo oftere bør du sjekke både snøen, gruppa og egen motivasjon.

Her kan du lese mer om verktøyet og hva som ligger bak de seks S O C I A L dimensjonene (engelsk artikkel).

Last ned PDF-versjonen her: